Адмiнiстрацыйныя працэдуры

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАЦЭДУРЫ, ЯКІЯ АЖЫЦЦЯЎЛЯЮЦЦА ДЗЯРЖАЎНАЙ УСТАНОВАЙ «ГАЛОЎНАЕ ГАСПАДАРЧАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ» KІРАЎНІЦТВА СПРАВАМІ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПА ЗАЯВАХ ГРАМАДЗЯН

№ п.п.Найменне адміністрацыйнай працэдурыДакументы і (або) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры*Максімальны тэрмін ажыццяўлення працэдуры**Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента або рашэння па выніках працэдурыФормы (бланкі) дакументаў, неабходных для звароту за ажыццяўленнем адміністрацыйнай працэдуры
1.
1.1.
Прыняцце рашэння: 
аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў
заява;
пашпарты ці іншыя дакументы, якія засведчваюць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанне аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя бяруцца на ўлiк маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (або) якія знаходзіліся на такім уліку;
дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае атрыманне жылога памяшкання, — у выпадку наяўнасці такога права;
звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям’і — у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці.
1 месяц з дня падачы заявыбестэрміноваУзор заявы аб прыняцці на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў

Узор даведкі аб займаемым грамадзянінам жылым памяшканні і складзе яго сям’і

Узор даведкі аб якія знаходзяцца ва ўласнасці грамадзяніна жылых памяшканнях у дадзеным населеным пункце (БРТІ)

Узор даведкі аб прызнанні займаемага жылога памяшкання не адпаведным ўстаноўленым для пражывання санітарным і тэхнічным патрабаванням
1.2.аб падзеле (аб’яднанні) чаргі на жыллё, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям’ізаявление;
пашпарты ці іншыя дакументы, якія засведчваюць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанне аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя бяруцца на ўлiк маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (або) якія знаходзіліся на такім уліку;
дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае атрымання жылога памяшкання, — у выпадку наяўнасці такога права;
звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям’і — у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці.
1 месяц з дня падачы заявыбестэрмінова
1.3.аб зняцці грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоўзаява;
пашпарты ці іншыя дакументы, якія засведчваюць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян
15 дзён з дня падачы заявыбестэрмінова
1.4.аб пастаноўцы на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнацезаява;
пашпарты ці іншыя дакументы, якія засведчваюць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанне аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя бяруцца на ўлiк грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце; дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае атрыманне жылога памяшкання ў інтэрнаце, — у выпадку наяўнасці такога права
1 месяц з дня падачы заявыбестэрмінова
1.5.аб атрыманні жылога памяшкання камерцыйнага выкарыстання дзяржаўнага жыллёвага фондузаява;
пашпарт ці іншы дакумент, які засведчвае асобу
1 месяц з дня падачы заявыбестэрмінова
1.6.аб атрыманні вызваленага жылога пакоя дзяржаўнага жыллёвага фондузаява;
пашпарт ці іншы дакумент, які засведчвае асобу
15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый — 1 месяцбестэрмінова
1.7.аб атрыманні жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду меншага памеру наўзамен займанагазаява, падпісаная паўналетнімі членамі сям’і наймальніка, а таксама iншымi грамадзянамi, за якімі ў адпаведнасці з заканадаўствам захоўваецца роўнае з наймальнікам права карыстання жылым памяшканнем;
пашпарты ці іншыя дакументы, якія засведчваюць асобу наймальніка і паўналетніх членаў яго сям’і, а таксама іншых грамадзян, за якімі ў адпаведнасці з заканадаўствам захоўваецца роўнае з наймальнікам права карыстання жылым памяшканнем;
пасведчанне аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей — для асоб, якія маюць непаўналетніх дзяцей
15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый — 1 месяцбестэрмінова
1.8.пра ўключэнне ў склад арганізацыі забудоўшчыкаў, якая фарміруецца з ліку грамадзян, якія стаяць на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоўзаява;
пашпарты ці іншыя дакументы, якія засведчваюць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанне аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якія стаяць на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў;
дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае атрыманне льготнага крэдыту на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога памяшкання, — у выпадку наяўнасці такога права
1 месяц з дня падачы заявыбестэрмінова
1.9.аб атрыманні аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога памяшкання, на пагашэнне запазычанасці па льготным крэдыце, атрыманым на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога памяшканнязаява;
пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу;
звесткі аб даходзе і маёмасці грамадзяніна і членаў яго сям’і, якія паляпшаюць разам з ім жыллёвыя ўмовы;
папярэдні дагавор набыцця жылога памяшкання — у выпадку набыцця жылога памяшкання;
пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі зямельнага ўчастка або дзяржаўны акт на права ўласнасці на зямлю або на права пажыццёвага спадчыннага валодання зямлёй — у выпадку будаўніцтва (рэканструкцыі) аднакватэрнага, блакіраванага жылога дома;
засведчаныя натарыяльна абавязацельствы аб неаформленых ва ўласнасць займаемага па дамове найму жылога памяшкання з наступным яго вызваленнем — у выпадку наяўнасці такога памяшкання
1 месяц з дня падачы заявыУ выпадку атрымання аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) жылога памяшкання — на працягу тэрміну будаўніцтва (рэканструкцыі) абумоўленага ў дагаворы, які прадугледжвае будаўніцтва (рэканструкцыю) жылога памяшкання, але не больш за 3 гады з дня пералічэння на спецыяльны рахунак «Субсідыя», у выпадку атрымання аднаразовай субсідыі на набыццё жылога памяшкання – 6 месяцаў, у выпадку атрымання аднаразовай субсідыі на пагашэнне запазычанасці па льготным крэдыце, атрыманым на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога памяшкання, — на працягу тэрміну дзеяння крэдытнага дагавора
2.
2.1.
Выдача даведкі:
аб стане на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў
пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобуу дзень звароту6 месяцаў
2.2.аб атрыманні (неатрыманні) аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога памяшканняпашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобуу дзень звароту6 месяцаў
2.3.аб месцы працы і займаемай пасадзе5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.4.аб перыядзе працы5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.5.аб памеры заробку5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.6.аб выхадзе на працу, службу да заканчэння адпачынку па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.7.аб утрыманні аліментаў і іх памерыпашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.8.аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.9.аб знаходжанні ў адпачынку па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.10.аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родахпашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу3 дні з дня зваротубестэрмінова
3.Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі5 дзён з дня зваротубестэрмінова
4.
4.1.
Прызначэнне дапамогі:
па цяжарнасці і родах
пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу; лісток непрацаздольнасці (даведка аб часовай непрацаздольнасцi)не пазней за дзень выплаты чарговага заробку, стыпендыі, дапамогіна тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці (даведцы аб часовай непрацаздольнасцi)
4.2.у сувязі з нараджэннем дзіцяцізаява;
пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу;
даведка аб нараджэнні дзіцяці — у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь;
пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці — у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь;
пасведчанне аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (падаюцца на ўсіх дзяцей);
копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей — усынаўленне) — для сем’яў, якія ўсынавілі (удачарылі) (далей — усынавiлi) дзяцей;
выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў /удачарыцеляў) (далей — усынавiцелi), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;
копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, — для няпоўных сем’яў
10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый — 1 месяцаднаразова
4.3.жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасцізаява;
пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу;
заключэнне медыка-кансультацыйнай камісіі
10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый — 1 месяцаднаразова
4.4.па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоўзаява;
пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу;
пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім нададзены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, — пры наяўнасці такога пасведчання);
копія рашэння суда аб усынаўленні — для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей;
выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;
даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі (з указаннем іншых неабходных звестак, якімі валодае ўстанова адукацыі);
копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, — для няпоўных сем’яў;
даведка аб выхадзе на працу, службу, вучобу да заканчэння водпуску па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі — пры афармленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям’і
10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый — 1 месяцпа дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў
4.5.на дзяцей старэйшых за 3 гадызаява;
пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу; пасведчанне аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (падаюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім нададзены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, — пры наяўнасці такіх пасведчанняў);
копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншага дакумента, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, — для няпоўных сем’яў;
копія рашэння суда аб усынаўленні — для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей;
даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам, — на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў (падаецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года), а для навучэнцаў, якія навучаюцца за кошт уласных сродкаў, дадаткова ўказваюцца адпаведныя звесткі;
даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам або выхаванцам і адносіцца да адпаведнага кантынгенту, — на дзяцей, якія наведваюць установы адукацыі (у тым ліку дашкольныя) з кругласутачным рэжымам знаходжання дзіцяці;
звесткi аб атрыманых даходах (іх адсутнасці) кожнага члена сям’і за год, які папярэднічае году звароту;
пасведчанне дзіцяці-інваліда — для сем’яў, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў;
даведка аб утрыманні аліментаў і іх памеры;
даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу — для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу;
пасведчанне інваліда — для аднаго з бацькоў у няпоўнай сям’і, якому ўстаноўлена інваліднасць I або II групы;
выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншых дакументаў, якія пацвярджаюць іх занятасць
10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый — 1 месяцпа 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту
4.6.па доглядзе хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоўлісток непрацаздольнасціне пазней за дзень выплаты чарговага заробку/td>на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
4.7.па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяцілісток непрацаздольнасціне пазней за дзень выплаты чарговага заробкуна тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
4.8.пры санаторна-курортным лекаванні дзіцяці-інвалідалісток непрацаздольнасціне пазней за дзень выплаты чарговага заробкуна тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
5.Выплата матэрыяльнай дапамогі на пахаваннезаява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінулага);
пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу заяўніка; даведка аб смерці — у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь;
пасведчанне аб смерці — у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь; пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) — у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей);
даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з’яўляўся навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі, — у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў
1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый — 1 месяцаднаразова

* Іншыя дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, па запыце дзяржаўнага органа (іншай арганізацыі), у які звярнуўся грамадзянін, ва ўстаноўленым парадку выдаюцца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх выдача, а таксама могуць быць пададзеныя грамадзянінам самастойна. Ад грамадзяніна могуць быць запатрабаваныя дакументы, якія пацвярджаюць яго паўнамоцтвы, калі з заявай звяртаецца прадстаўнік зацікаўленай асобы, а таксама іншыя дакументы ў выпадках, пазначаных у пункце 2 артыкула 15 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб асновах адміністрацыйных працэдур».

**Усе адміністрацыйныя працэдуры ажыццяўляюцца бясплатна.

Гарачая лiнiя па пытаннях
арэнды нерухомай маёмасцi

+375 17 218-18-18

Распрацавана ў аддзеле web-праектавання і дызайну ГГУ Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь